Latest News

ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 4, 2015 at 6:31 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಥಾವ್ನ್)

ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರೀಕರಣ್: ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಹಾತೆರ್

Budkulo_Khadap_03ಪಾತ್ರ್ (Characters) ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ಪಾತ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಉದೆನಾ ವಾ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಶೆವಟ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ತೊ ರಚ್ತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂಕ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಉದೆತಾತ್. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ (ವಿವರಾಕ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚಾ) ಜಾಯ್ತೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ತಾಚೊ ಹೀರೊ ‘ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್. ಸವೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ವೆರೊನಿಕಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ತೇಗ್ ತೊಪಾಸಿ – ಹೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್/ಜಿಯೆತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ತಾಚಿ ಬೇಗಮ್, ಪಾದ್ರಿ ಜೊಕಿಂ ಮಿರಾಂದಾ, ಕೊಡಗುಚೊ ರಾಯ್, ನೀಲೇಶ್ವರ್‍ಚೊ ರಾಯ್, ವಿಟ್ಲಚೊ ರಾಯ್, ಕಣ್ಣಾನೂರ್‍ಚಿ ರಾಣಿ ಬೇಗಮ್, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಅರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ – ಅಶೆಂ ನೀಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆ ಪಾತ್ರ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ ವರ್ಣನ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿವರಿಲಾಂ.

ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರೀಕರಣ್ (Characters & Characterisation) ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಕಲ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕೀ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ವೀರಾವೇಶಾಚೆ (Masculine) ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಡಾಪ್ ಅವ್ವಲ್. ಪಾತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ (backgound) ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಚತುರ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಜಿವೆ ಜಿವೆ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತೆ ಪಾತ್ರ್ ಸಹಜ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾತಾತ್. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಯಾಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ.

ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್:

ಖಡಾಪ್ ಜಿತ್ಲೊ ಟಫ್ ಬರವ್ಪಿಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ರಾಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಯೆಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಚಿ, ತಾಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಹೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್, ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಿ ಕೃತ್ಯಾಂಕೀ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಡಾಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಶೆಂ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾಕಾ ವಾಗಯ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆವಯ್ಕ್ ತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕಾಮತ್ ಚಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ತಾಕಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಝುಜಾ ವಿದ್ಯಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ತೊ ದಿವಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಚೊ ಸಂಯ್ಭ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಸಿಕ್. ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಭೆಟ್ತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಜಿಣಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಬಾಂಕ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಕಾಮತ್:

ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ಚೊ ತುಂಡು ರಾಯ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್, ಸಹಜ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ವಿರೋಧಿ. ತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ತರೀ ವಿಶೇಸ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆರ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಟಿಪ್ಪು ವಿರೋಧ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಯಾಲಾಚ್ಯಾ ಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಖಡಾಪಾನ್ ವಿಣ್ಲಾ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ:

ಕಾವೂರ್ಚೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಾಹಸಿ ವೆಕ್ತಿ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಅನೀತಿಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿಗೂಢ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ಕಾಂಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟೊ ಕಾಡ್ಚೆಪರಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಹಸಿ ಕೃತ್ಯಾಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖಡಾಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಹಸಿಕ್ ಮನಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್‍ಬೈಲ್ಚ್ಯಾ ಮಂಥನಾಂಗೆಲಿ ಚಲಿ ವೆರೋನಿಕಾ, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಹಾಯಕ್ ಜಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಜೆ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖಡಾಪಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾತ್ರ್ ಸರಾಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಉದೆತಾತ್, ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಊಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಖಡಾಪಾಚಿ ವಿಶೇಶ್ ತಾಂಕ್. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕಾದಂಬರಿಯಾಂನಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ತೊಪಾಸಿ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿವರಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖಡಾಪಾ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್.

ಶೆವಟ್: ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ವೋಪ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಠಿಣ್, ಕ್ರೂರ್ ಬಂದಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ವಿವರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್, ಮಾಹೆತ್ ಆಜೂನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‍ಚ್. ತರೀ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆ ಕಶ್ಟ್, ದಗ್ದೊಣಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಜಾಂವ್, ಮಾಹೆತ್ ಜಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಖಡಾಪಾನ್ ತೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ಏಕ್ ಸಹಜ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರುಪಾರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿ ವೆರ್ತ್ ವಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಅದ್ಭುತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿಯ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ, ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಣುನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗಾಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಾಜಾಂಚಿ ಜಿಣಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್, ತಾಂಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ, ಖರ್ಗಾಂ, ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್, ಬಲಿದಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ಧೋರಣ್, ನೀತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಕ್ರಮಾಂ, ಹಿಂಸಾ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಮಿಸ್ಳಲಾಂ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ (ಸೆಮಿ ಫಿಕ್ಷನ್) ಕಾಣಿಯಾಂ ರುಪಾರ್ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್
ಭಾಗ್ 2: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News