Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

Posted on : February 22, 2016 at 10:58 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಿಜಯವಾಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸ್ರಾಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೀ ವೊರಾಂಚಿ ವೊರಾಂ ಟಿಕೆಟಿ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಲಾಯ್ನಿಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ರಾವ್ತಾಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮುಕಾರ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿಚೆಂ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಮತ್ ಪಿಸ್ವಂವ್ಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ‘ಪದಹಾರೆಳ್ಳ ವಯಸು’ ಫಿಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಪ್ಲಿ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥಿ ದಾಕವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ತಿಚಿ ‘ಸೆಕ್ಸಿ’ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಉಟವ್ನ್ ದಿಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ತಿಚಿ ಅಭಿನಯ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Title2ಶ್ರೀದೇವಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ‘ಶಿವ’ ಫಿಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚೆನ್ನೈಂತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನಾಚ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂತ್ ‘ಶಿವ’ಚಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಯಿತ್ತ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪದ್ರ್ಯಾಚಿ ರಾಣಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪುಚ್ಚಾಟ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಪುಚ್ಚಾಟ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ನೆಂ ಘರ್ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ತಸಲ್ಯಾ ಅದ್ಬುತ್ ಸೊಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುತ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಬಾಂಧ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್! ಹಾಂವ್, ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ತಿಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆಚೆಂಗಿ ವ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ಸುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ!

‘ಶಿವ’ ಪಿಂತುರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಬೊಕ್ಸಾಫಿಸಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಗಿಂ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾಗಿ?’
‘ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಿಶೆಂಗಿ..? ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ.. ತಿಕಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಪುರೊ… ಹಾಂವ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸಾಂ!’ ಹಾಂವ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊಂ. ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್ ರಚ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ವೊರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸಾಡೆ-ಸಾತ್ ವೊರಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್ ಪಳೆಯಾ, ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ವೀಜ್ ವಚಜೆಗಿ? ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಗಿಂ, ವಾತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೇವತೆಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ. ‘ಚಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಸಾ..’ ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ಅವಯ್ನ್‍ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ‘ಮುಂಬೈ ವೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ..!’

Ram Gopal Verma_Budkulo_Bio_006

ಆಮಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಯಾರಿ ಕರಿತ್ತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಬರಿಂ ಪ್ರಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪದ್ರ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಾರ್ವರ್ಡ್, ರಿವರ್ಸ್ ಕರುನ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಶೊನಾಂತ್ ಎಂಜೋಯ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗಿತ್ತ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯೊ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವೀಜ್ ಶೋಕಾಂ ಬರಿಂ ದಿಸಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ‘ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಡಯಲೋಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿ! ಶ್ರೀದೇವಿ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಹಾಂವ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅವಚಿiÀiï ಲಾಗಿಂ ಬೋವ್ ಗವ್ರಾವಾನ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾನ್ ಅವಯ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ!

ಕುಪಾಂಚೆರ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವಾತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಕಲ್ಪಿತ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ‘ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷಣಂ’ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊಂ. ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ P್ಫರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆ ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅನಿಕೀ ಸಾದ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ‘ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಂ’ ಶ್ರೀದೇವಿ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸೆಲ್ಯೂಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೇಮ್‍ಪತ್ರ್.

‘ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಂ’ ಹಾಂವೆ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇಮ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವ್ಹಯ್. ತಿಚ್ಯಾ ಸೊಬಾಯೆನ್, ಆಕರ್ಷಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್, ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ತಿಚೆ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀವನ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸುಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಿಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದಿಸಾನಾಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ವೊಣದ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಭಿತೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿಂ ಶೆಡ್ಯುಲಾಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ನಟನಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ, ವಿಶೇಷತಾ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ನಟನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. ತಿಚ್ಯಾ ನಟನಾಚಿ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಿತ್ಲೇಶಾ so ಛಿಚಿಟಟeಜ ಮ್ಹಾನ್ ನಟ್/ನಟಿಂ ವರ್ನಿಂ ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಊಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Bio_004 Sridevi

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ‘ಅಂದನಂತ ಎತ್ತಾ ತಾರಾ ತೀರಂ..’ ಪದಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ಶೊಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಂದರಂ ಮಾತ್ರ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ‘ಟೇಕ್’ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ‘ರಿ-ಟೇಕ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ರಿ-ಟೇಕ್ ಕರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಹಾಯಕಾ ಲಾಗಿಂ ನಾ-ಸಮಧಾನೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ‘ಸರ್, ತುಮಿಂ ಫಕತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಂದರಂ, ವೆಂಕಟೇಶಾಕೀ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸಾತ್!’ ತೆಂಯ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಎಕಾ ಫ್ರೇಮಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್‍ಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್‍ಯೀ ಕರಿನಾ! ಊಟಿ, ಕೊಡಯ್‍ಕೆನಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಿಕರಣಾಂತ್ ಕೆಮರಾ ತಿಚೆ ವಯ್ಲೊ ಕಾಡುನ್ ಕೆಮರಾಮನಾನ್ ಗ್ರೀನರಿ ತಶೆಂ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಖಣಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ.

‘ಹಾಂವ್ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಂವೆ ದಾಕಂವ್ಚಾ ಲೊಕೇಶನಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೋರಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋವ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ‘ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಿಕರಣಾಕ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಂದ್ಯಾಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಪಾಚಾರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿಟಿಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಚಲನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲೆಂ. ಬೆಂಕಾನಿಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಒಫಿಸಾಂನಿ, ಕೊಲೆಜ್ ಇಸ್ಕೊಲಾನಿಂ ರಜಾ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಿ! ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಾಂತ್ ರಾವ್ಪಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಹೀರೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗೆಸ್ಟ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಪುಣಿ ಶ್ರೀದೇವಿಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಸವೆಂ ಶೆಂಬರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕಾಂಕ್‍ಯೀ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಲೆಂ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Bio_005

ಆಮಿಂ ಶೂಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೊಕೇಶನಾಕ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಧುಳಿಚ್ಯಾ ಕುಪಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿನಿಂ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಧುಳ್ ತಿ! ‘ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಂ’ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಗಿ ‘ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ’ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಲೆ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಅಕಸ್ಮಿಕ್ ಮರಣ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅವಯ್… ದೇಶ್ ಭರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ರಿತೆಂಪಣ್ ಬೋನಿ ಕಪೂರಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಮ್ಜಜೆ ತಸಲೆ ಲಾಕೋಂ ವಿರಹಿ ಯುವಕ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಜಾಲೆ!

ಸ್ಟಾರ್‍ಡೊಮ್, ಮೆಗಜೀನಾಂಚೆ ಫೊರ್, ಆರ್ಕ್ ದಿವೆ, ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪದ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝಗ್‍ಮಗಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಬರಿಂ ಬೋನಿ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚ್ಹಾ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಜಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋನಿ ಕಪೂರಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಬೋನಿ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಕಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಘರಾಂತ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪ್ಸರಾಕ್ ದೆಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ವಜ್ರ್. ತೆಂ ವಜ್ರ್ ಇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್‍ಗಿ, ಝಗ್‍ಮಗ್ಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್‍ಗಿ ವ, ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸಾಂತ್ ಪಳೆಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಕಲ್ಪಿತ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಶ್ರೀದೇವಿ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಭೂತ್‍ಪೂರ್ವ್ ಕಲಾಕೃತಿ. ಅಸಲಿ ಸೊಬಾಯ್ ಲಾಕ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲಿ.

ಖರ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಬೋನಿ ಕಪೂರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಧವರ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪದ್ರ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೆಮರಾಂತ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಬಂಧಿತ್ ಕರ್ನ್ ಧವರ್ಲಾಂ! ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ತಿಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಸೊಬಾಯ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಧವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮೂವಿ ಕೆಮರಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಲೂಯಿ ಲುಮಿಯೆರಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್ ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆ ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆಣ್ ಫಟ್ ಕರುನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಧೃಡ್ ಜಿವಾಚೊ ಮಾನಾಯ್ ನ್ಹಯ್. ತರೀ, ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಲಾಭ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಢ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ ಮ್ಹಜಿ!

ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಮಸ್ತು ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಶ್ರೀದೇವಿಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವ್ಡಡ್ ಸಲ್ವಣ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಥ್ರಿಲ್’

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News