ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಲ್‍ದಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ.ಕ್ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ

Posted on : April 20, 2016 at 9:43 PM

Budkulo_SMKC Dubai_Logoದಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಶೆವಟ್ ದವರ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ದುಬಾಯ್ಚೆಂ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ. ‘ವೈಪ್ ಎ ಟಿಯರ್ & ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದುಬಾಯ್’ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವ್ಣೆ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ (ರು. 1.75 ಕೊರೊಡ್) ದಾನ್ ಜಮವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

2001ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲೊನ್ 2016-18ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ.

Budkulo_SMKC Dubai_Joe Fernandes
ಜ್ಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಸೆಫ್ (ಜ್ಯೊ) ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ತೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಕ್ರಿಯಾಳ್, ಸಕ್ರಿಯ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ.

ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ – ಪಾವ್ಲ್ ಕೊಲಾಸೊ; ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ಆನ್ನಾ ಡಿಕ್ರುಜ್; ಖಜಾನ್ದಾರ್ – ಎಲಿಜಬೆತ್ ನೊರೊನ್ಹಾ; ನಿಕಟ್‍ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಲಹಾದರ್ನ್ – ವೆರೊನಿಕಾ ರೇಗೊ; ವೆಬ್ ಸಂಯೋಜಕ್ – ಅವಿಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ.

ಸಮಿತಿಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ: ನೊಯೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಜೆನಿಫರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಫ್ರೆನ್ನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಿಯುಸ್ ಡಿಕ್ರುಜ್, ಫಿಡೆಲಿಯಾ ಕೊಲಾಸೊ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಜಿ., ಲೊರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಮೇಡ ಆನಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ.

Budkulo_SMKC Dubai_Paul
ಪಾವ್ಲ್ ಕೊಲಾಸೊ

ನೊಯೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ. ಸಂಘಟನಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾತ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಸ್‍ಪಾಸ್‍ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಪಾಸೊತ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ 1.75 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆನಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.

ಇಜಯ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾಯರಿಂತ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಟಾಂಝಾನಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮೆ ಮಿಸಾಂವಾ ಪಾಸೊತ್ 10 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ದಾನ್ ದಿಲಾ.

Budkulo_SMKC Dubai_Committee

ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ.ಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜ್ಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್‍ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾಯ್ ಸೆಂಯ್ಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ ತೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಪಾವ್ಲ್ ಕುಲಾಸೊ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ.

Feedback: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *