ಜುಲಾಯ್ 26: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯೆಂ

Media Release

Posted on : July 18, 2014 at 12:00 PM

CGS Taccodeಮಂಗ್ಳುರ್: 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 26, 2014ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜುಬಿಲಿ ಸಭಾ ಸಾಲ್, ಬೆಂದುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಕೃಷಿಕ್, ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಅಂಕಣ್‍ಕಾರ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಡೊ. ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ತಶೆಂಚ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟಕಾನಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

Konkani Kutam Prashasti Invitation_1 Konkani Kutam Prashasti Invitation_2