ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Media Release

Posted on : February 5, 2016 at 4:00 PM

Irine Pintoಮಂಗ್ಳುರ್: 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2016ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಉರ್ವಾ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಸಮನ್ವಯ’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ನಗದ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್, 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಆನಿ 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜ ಅತ್ತಾವರಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮೊಗಿಂಗ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

ViRo Memorial Award_2016
ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್