ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಪಳೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ: ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಲಡ್ಕ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 31, 2016 at 6:18 PM

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂತುಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಹಿರೊಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಆನಿ ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮಿಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಂ ಹೀರೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ ವಾಚಾ.

ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಅಶೆಂ ವರ್ಣಿತಾ…

ವನಿಲ್ ವೇಗಸಾಚಿ ತಾಂಕ್, ಪರಿಣತಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆದಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಳೆಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟೈಟಾನಿಕ್’ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಫಾಮಾದ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪದಾಂ ಬಸವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೊ ತಾಣೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ವಿಡಿಯೊ ವನಿಲಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತೊ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ವಾಚಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವನಿಲ್, ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ತುವೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ, ತುಜ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್: ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್‍ಪಣಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ವ್ಹರ್ತಿ ಖುಶಿ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಬಾರ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ತೆಂ, ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂ, ಟಿವಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಆನಿ ವೊವ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲರ್‍ಮನ್ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಂಸಾರ’ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ 2015ಚಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ತೆಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ಸಾಧನ್. ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚೆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಂ ‘ಶಾಂತಿ ಸಂಸಾರ’, ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಎವಾರ್ಡ್ ಜಿಕ್ಪಿ 22 ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂ ಸಂವೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 500 ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್‍ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೃಂಗಾವೆಳಿಂ ಯುಎನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಾನ್ ಕಿ ಮೂನ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾಂಕೊಯಿಸ್ ಹೊಲಾಂಡಾನ್ ತೆಂ ಲಾಂಚ್ ಕೆಲಾಂ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_13 Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_12

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ವನಿಲ್: ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆವಾಜ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ, ಸಿನೆಮಾಚೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‍ಚ್ ಚಲ್ತಾ!

ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಮೌನ್‍ಯಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ! ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಜೆ ಖಂಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಆಸ್ತಾ, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಳ್ ಆಸನಾ. ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನೊನ್‍ಸೆನ್ಸ್.

ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಡ್ರಾಮಾ ಆಸ್ತಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್/ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದೀಜೆ, ಖಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ. ತಾಕಾ ತೊ ತೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸಜೆ. ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಮೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಸೂಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್‍ಚ್ ಮಾರ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ? ತುಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಗಿ? ಫೀಡ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ?

ವನಿಲ್: ತೃಪ್ತಿ ಜಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ದೀಪಕ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಿವರಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ. ಸಂಗೀತಾಕ್ ಬರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪದಾಂಚ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿ. ಪದಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಕಸಲೊ?

ವನಿಲ್: ವ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪದಾಂನಿಚ್ ಜಿಕಯ್ಲಾಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪದಾಂ, ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ್.

ಪದಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂ, ಪುಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಪದಾಚ್ಯಾ ಮೆಲೊಡಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್ತಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೃಶ್ಯ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಚೆಂ ಮೂಡ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯ್ಜೆ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಪದಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್‍ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ದಿತಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ಥೀಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‍ಯ್ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪದಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಿತ್‍ಗಿ? ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ದೀಜೆ? ಲೊಕಾನ್ ಥಿಯೆಟರಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?

ವನಿಲ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ವಿಶಿಂ ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಸೀಮಿತ್. ಉಣೆ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟ್ ಖರ್ಚುನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಶ್ಟ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಜಿಕಯ್ತಲೊ.

ಸಿನೆಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಡಿಯೋ ಆನಿ ಟ್ರೈಲರಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ಆಮಿಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ನಾಂವ್‍ಚ್ ಪೊಪ್ಯುಲರ್ ಜಾಲಾಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆದಿಂಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂ, ಟ್ರೈಲರಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾಂ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಾಂತುಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್?

ವನಿಲ್: ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್, ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕಾಣಿ, ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಟ್ ನಟಿಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನವಿಚ್ ಕಾಣಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಬರಿ ಆಸಾ, ಬರಿ ಕೊಮೆಡಿ ಆಸಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಫನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಮನೊರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ.

ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ…

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರಿಚಿತ್ ನಾಂವ್. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಳೆಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ಕಸೊ ಆಸ್ಲೊ ಅನುಭವ್? ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾಯ್?

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳಾ: ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣಾ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮಳಯಾಳಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎಂ. ಸುಭಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಳಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದೆಕ್ಚೊ (ಶಿಕ್ಚೊ) ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕೆಮೆರಾಮೆನ್, ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟೆರ್, ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಅಲೋಚನೆಂಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲೇಪ್ ಕಸೊ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಲ್ಚಿ ಚರ್ಚಾಚ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಯೂನಿಟಾಚಾ ಸರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ.ಅನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟಾವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_05 Budkulo_Konkani Movie_Ek Aslyar Ek Na_08

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತುಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತೆಂ ಆಯ್ಲಾಂಗಿ?

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ: ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗಾಕ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊ ಅನಿ ರೈಟಿಂಗಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಶೆಂ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅಂದಾಜ್ ಅಸಾ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆಕ್ತಾನಾ 90 ಠಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ್ವ್ ಯೋಜಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಅಚಾನಕ್ ಪಾವ್ಸ್, ಪರ್ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆ ಸುಟಿಯೆ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ 10% ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಿತ್ಳಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಪ್ರಮುಖ್?

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹರ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕೀ ಬರಿ ಕಾಣಿ, ಬರೆ ಕಲಾಕಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬಜೆಟ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಹಾಂತುನ್ ಏಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಊಂಚಿ ಕಾಣಿ ಅಸೊನ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಸವೆಂ ಜಿವಾಳ್ ನಟನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಜೆಟ್ ಅನಿ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಬ್ರೆಕೆಟಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಿಥಿ (ಕನ್ನಡ), ಕಮ್ಮಟಿ ಪಾಡಂ (ಮಳಯಾಳಂ), ಫೆಂಡ್ರಿ (ಮಾರಾಠಿ) ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತೆ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಫುಡಾರ್ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾ?

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ: ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಎಸ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ “ಖಾತಡ್ ನ್ಹಾಕಾ, ಜಿರ್ವೊಣೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಅಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಥಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಮತ್ ಅಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್,ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಅಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಅಸ್ತಲೊಚ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ತಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಲಾಭ್ ಜೊಡಿಜೆ ತರ್ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವ್ರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದ.ಕ., ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ?

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ: “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯಾ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮನ್ಯ್ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೊಕಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ದೆಕ್ ಲ್ಲೆ ಯಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಅಶೆವ್ನ್, ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೀಮಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಣಿ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ ಮಾರ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. (ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನಿಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಜೈ ಮ್ಹಳಾಂ). ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ನಿತಳ್ ಹಾಸ್ಯ್, ಮನಾಂ ಧಲಂವ್ಚಿ ಪದಾಂ, ಸಂಗೀತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ, ಉಡ್ಪಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಆಕರ್ಶಕ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್, ವಿಶೇಸ್ ಸಾಹಸ್ ದ್ರಶ್ಯಾಂ, ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಟಾಪ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಉಡ್ಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಹೆಂ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಬರ್ಪಾಂ,ಸಂದರ್ಶನಾಂ,ಖಬ್ರೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಚಾ ವಾಡವಾಳೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಅನಿ ಅಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾ. Thank you.

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಹೀರೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಉಲಯ್ತಾ…

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನೀ ತಾಣೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ. ಆತಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಆಖೇರಿಕ್. ಕ್ಲ್ಯೆಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ಸೃಜನ್‍ಶೀಲತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮಿ ವಾಚಿಜೆ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_15

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರದೀಪ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ? ತುಂವೆಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ (ಹೀರೊ) ಆನಿ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ (ನಿರ್ದೇಶನ್, ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೆ) ಪ್ರಮುಖ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ತೊ ಅನುಭವ್ ಕಸೊ ಆಸ್ಲೊ?

ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನಾಟಾಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಲೊಕಾನ್ “ಹಿಟ್ಟ್ ನಾಟಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾಟೊ ದಿಲಾ. ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ “ಪ್ರದೀಪ್ ತುಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಗೀ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ “ತುಜ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ..?”ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅತಾಂ ಎಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಅನಿ ನಟನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ತರೀ ಸಮರ್ಥ್ ಸಹಾಯಕ್ ಅನಿ ಅನ್ಭೋಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಂಗಡ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶನಾ ವರ್ನಿಂ ಸುಲಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ಅಸಾ. ಕಲಾಕಾರಾನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮತಿ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಚಿ ಐಡಿಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಅನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಕಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಡುಲ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_10

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೆಲೆಂ?

ಪ್ರದೀಪ್: ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯುಸರ್, ಹಾಂವ್ ಅನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆ ಆಮಿ ಥೊಡೆ ದುಬೈಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನಿಂ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಬೋಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್. ಗಲ್ಫ್ ರಿಲೀಸಾ ತಕ್ಷಣ್ ಜೂನ್-ಜುಲಾಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಅನಿ ಮಾಯ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಲಹಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಲ್ಲೊ ತಡವ್ ಕೆಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಲಾಂ. ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾತ್?

ಪ್ರದೀಪ್: ವ್ಹಯ್. ದುಬಾಯ್, ಶಾರ್ಜಾ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಕುವೇಯ್ಟ್, ಕತಾರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾನಿಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುಪ್ಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ ಅನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ. ಅಜೂನ್ ಪರತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಯೆತೆ ಅಸಾತ್. ಕೆನಡಾ ಅನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಹೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾವಿಶಿಂ ಅಲೋಚನ್ ಚಲ್ತೆ ಅಸಾ.

Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_11 Budkulo_Ek Aslyar Ek Na_14

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಹೆಳ್ಳಾ. ಆತಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತೆ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲತ್ ವಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಪ್ರದೀಪ್: ವ್ಹಯ್. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಪಿಟೇಶನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾ. ಕಾರಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಏಕ್ ತರೀ ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ಶಿಗಿ? ತಾಣಿಂ ಎಂಜೊಯ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್?

ಪ್ರದೀಪ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತಿಯೆಚೊ ವಾಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಣಿಚ್ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶೇಷತಾ. ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಒಳ್ಕೆಚೆ ಕಲಾಕಾರ್, ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ… ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಅನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭ್ ದಿತಾ. ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಲೊಕಾನಿ ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ಬರ್ಯಾ ಬಜೆಟಿನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ತ್? ದುಡು ಜೊಡಿತ್?

ಪ್ರದೀಪ್: ನಾ. ಮಧ್ಯಮ್ ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬಜೆಟಿಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಲಾಭ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖರ್ಚಾಚೊ ಐವಜ್ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಸೊಧಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಲೆಂಚ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದೋನ್ ತೀನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರಾನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಪುಣಿ ಆಸಾವೆ? ತುಳು, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?

ಪ್ರದೀಪ್: ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೆಸ್ತ್ ಅಸಾಂ. ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆಂ ಮಳಯಾಳಂ ಭಾಶೆಂತ್ ರಿಮೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕಮಿಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

“ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂ.

ಹೀರೊಯಿನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಆನಿ ನಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *