Latest News

ಎಡಿಟಿಂಗಾಚಿ ಖುನಿ ಆನಿ ಒರ್ಥೊಗ್ರಫಿಚಿ ಕರಂದಾಯ್

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Posted on : April 12, 2014 at 1:10 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಆದ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆತಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್? – ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆಯಾಮಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಂತುಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಒರ್ಥೊಗ್ರಫಿ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂ.

Editing_04

ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏಕ್ ಸ್ಕಿಲ್. ತಾಕಾ ಭಾಷೆಚೆ ಪರಿಣತೆ ಸವೆಂ ವಿಷಯಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯೀ ಆಸಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಭಾಸ್, ವ್ಯಾಕರಣ್ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ವಿಷಯಾಚಿ authenticity ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಸವೆಂ, ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾಕ್ ಆಡ್ ವೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ `ಕಾತರ್ಚೆಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಎಡಿಟಿಂಗಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಬೋವ್ ಉತಳ್. ಬರ್ಪಾಂ ಕಶಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ತಶಿಂಚ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ. ಭಾಷೆಚ್ಯೊ, ವ್ಯಾಕರಣಾಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಕಶ್ಯೊಯ್ ಜಾಲ್ಯೊಮೂ, ವಿಷಯಾಂಚ್ಯೊಯ್ ಧಾರಾಳ್ ಚುಕಿ. ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ತಾಂತುಂ ಭಾಷೆಚಿ ಅಶಿಯ್ ಖುನ್ ಜಾತಾಕೀ, ಕೊಣಿ ಅತಿ ಭಾವುಕ್ ಭಾಷೆ ಮೋಗಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ವಾಚುನ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಅಶಿಯ್ ಛಾಪ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸಾಕೀ ಲೇಖನಾ ಮದೆಂ `ಸಂಪಾದಕ್ ಭೆಂಕ್ರೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಶೆಂಚ್ ಛಾಪುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಅಶಿ ಆಸಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. (ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿಂಕೀ ಲಾಗು ಕರ್ಯೆತ್.)

ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಆದ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮುಳಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ; ಸವೆಂ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಒರ್ಥೊಗ್ರಫಿಚಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಚಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ಚಡ್. ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮುಳಾನ್ ತೆ ಸರ್ವ್ ಬರವ್ಪಿಗಿ? ನ್ಹಯ್. ಸಂಪಾದಕ್ (ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍ಗಿ?) ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಶಿಕ್ತಾತ್‍ಗಿ, ತೆಂಯ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಷಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರುಪಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ತಾ.  ಪತ್ರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಭಾಗ್, ಕೃಶಿ ವಿಭಾಗ್, ಸಿನೆಮಾ ವಿಭಾಗ್, ಖೆಳಾ ವಿಭಾಗ್ ಅಶೆಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಿಂಚುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ತಾಚೆಖಾಲ್ ಡೆಸ್ಕಾಂತ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾ. ತಾಂಣಿ ಎಡಿಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಫೈನಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ. ಆದಿಂ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ತೆ ಸುಕ್ಷ್ಮಾಯೆನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಡೆಸ್ಕಾಂತ್ಲೆಚ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ತಿ ರೀತ್ ಆಮಿ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ತಿತ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಂಪಾದಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಡಿಟಿಪಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ (ಏಕ್ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಾರ್ಟ್‍ಟೈಮ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್) ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ.

ಡಿಟಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾಂ ನಿರ್ವೊಗ್   ನಾ. ಡಿಟಿಪಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಡಿಟಿಪಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂ ತಿಂ. ಏಕ್ ಬರೊ/ಬರಿ ಡಿಟಿಪಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಆಸ್ತ್. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚಿ, ವಿಷಯಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಟಾಯ್ಪ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಿಂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಅನಾವಶ್ಯೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಭಾಷೆಂತ್, ವಿಷಯಾಂತ್ ಚುಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯೊ ತಿದ್ವುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಚ್ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಆಧಾರ್. ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಡಿಟಿಪಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಡಿಟಿಪಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್‍ಚ್ ಡಿಟಿಪಿಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಡಿಟಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಿಲ್ಲರ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕಿ ಡಿಟಿಪಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಯ್‍ಚ್; ನಾ ತರ್ ತಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಲಿಯ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್ತಾಗಿ?

Editing_03

ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ತರೀ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾಂ ಉಪಾವ್ ನಾ. ಪತ್ರಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಝೆಂಜರ್‍ಲ್ಲೆ ಕುಡಿ ಬರಿ ಆಸ್ತಾತ್. ವ್ಯಾಕರಣ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ, ವಾಕ್ಯ್ ಸಂರಚನಾಚೆಂ `ಧೂಳೀಪಟ’ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಖಂಯ್ ಕೊಮಾ ಘಾಲಿಜೆ, ಖಂಯ್ ಪೂರ್ಣ್‍ವಿರಾಮ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಸ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ `ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ!’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಯ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ (ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್) ಥೊಡೆಂ ಪುಣೀ stuff  ಆಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ಹಿಂ ಉಣೆಪಣಾಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಿರೋಧಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹಿಂ ಉಣೆಪಣಾಂ ಉಣಿಂ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಬರಿ ವಾಡಾವಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಬರ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಪಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಜೆ. ಎಕಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಥಂಯ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಗೂಣ್ ಹೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಗುಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೊವ್ ಥೊಡೆ ಬರೆ ಬರವ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ accuracy ಆಸ್ತಾ. ಭಾಸ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ತಾ. ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಬೊವ್ ಉಣಿ. ಸಂಪಾದಕ್ ತಿದ್ವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಸಾರಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾಂ ಧಾಡ್ತೆಲೆಚ್ ಚಡ್. ಜಾತಾತಿತ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಶ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್ತಿತ್? ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಝೆಂಜರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತ್ರಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಭಿತ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪಿ ಚಿಂತಾತ್. ಪುಣ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್‍ಯೀ ಆಸಾನಾ, regards ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ಪರತ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ತ್ಯೊಚ್ ಚುಕಿ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಎಡಿಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?

ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವತ್ರ್ಯಾನ್ `ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಪಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್?

********

Editing_01ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಒರ್ಥೊಗ್ರಫಿಚೊ (ಬರ್ಪಾ ರೀತ್) ಸಮಸ್ಸೊಯ್ ಏಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ನಾ ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಲೆಂಮೂ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಚೆ ರಿತಿಂತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ. ಆಜ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಚಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಪತ್ರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಶೆಂಚ್, ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಒರ್ಥೊಗ್ರಫಿ ಆನ್ಯೆಕಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: `ಆನ್ಯೆಕ್’ ಹೊ ಸಬ್ದ್  ಅಶೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ: ಆನ್‍ಏಕ್, ಆನ್ಯೇಕ್. `ಲಾಬಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ – ಲಾಭಾಜಯ್, ಲಾಬಜಾಯ್ ಅಶೆಂಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ವ್ಯಾಕರಣಾಂತ್‍ಯೀ ಅಸಲಿ ಥೊಡಿ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಮಾಜ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್‍ಗೀ, ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲೆ ತರ್ಕ್‍ಯೀ ಚಲ್ತಾತ್.) ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಿವ್ಯೆತ್. ಖಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಡೀ ಪಂಡಿತ್‍ಚ್. ಆಕೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಕರಂದಾಯ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ಎಡಿಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್. ಬರವ್ಪಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಶಯ್ಲೆರ್ (ಕನ್ನಡ ಬರಂವ್ಚೆ ರಿತಿಂತ್) ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪತ್ರಾನ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಒರ್ಥೊಗ್ರಪಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಎಡಿಟ್ ಕರ್ನ್, ಏಕ್‍ರೂಪ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಒದ್ದಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

Editing_02ಆಟ್-ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಭಾಷೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ತರೀ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ತವಳ್ ದುಬಾವ್ ಪುಣೀ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂಚ್ ಚಲನಾಂತ್. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಮಾಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್, ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಫಕತ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್.

ಆತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಶಿಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತರ್ ಆತಾಂ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಘಾಂಟ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಕೊಣೆಂ? ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ-ಬರ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಮನ್ ಕರಿಜೆ. ತಾಕಾ ಇಚ್ಛಾಸಕತ್ ಗರ್ಜ್. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅನ್ಕೂಲತೆ ಸವೆಂ ಬರ್ಯಾ ಎಡಿಟಿಂಗಾನ್ ಸೊಭ್ಚಿಂ, ಭಾಷೆ ಕರಂದಾಯ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಬರ್ಪಾಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ಪುಣ್ practically ಹೊ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಯೆತ್ಗಿ?

(Originally published on June 06, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News