View All

Do you think Clubhouse is a good and effective forum for discussions?

 • Yes, definitely (83%)
 • I Don't know (17%)
 • No, it's time waste (0%)

Start Date: November 22, 2021 @ 11:02 pm
End Date: No Expiry

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ತುಂ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಯ್‍ವೇ?

 • ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ (94%)
 • ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ (6%)
 • ಪುರ್ಸತ್ ನಾ (0%)

Start Date: September 24, 2021 @ 10:24 am
End Date: No Expiry

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ’ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ?

 • ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ (65%)
 • ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಪೂರಾ? (23%)
 • ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ (12%)

Start Date: November 21, 2020 @ 7:14 pm
End Date: No Expiry

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಿ ಲಿಪಿ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?

 • ಕನ್ನಡ (88%)
 • ನಾಗರಿ (7%)
 • ರೋಮಿ (5%)

Start Date: September 23, 2020 @ 3:30 pm
End Date: No Expiry

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್, ಸದಾಂಚ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ರಾವಜೆಗೀ?

 • ನಜೊ. ಆಮಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ನ್ಹಯ್ (61%)
 • ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್‍ಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ (32%)
 • ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ (7%)

Start Date: August 15, 2020 @ 11:57 am
End Date: No Expiry