Browsing the "STORIES" Category

ವಿಪರ್ಯಾಸ್

Viparyas_Artwork_T
(ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ) ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ದಿಸಾಳೆಂ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಆಜೂನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಮತ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್. ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಚರ್ಚಾ ತಾಕಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಖೊವ್

ರಯ್ಲ್ ಲಾಹೋರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ಧಡ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮತೀಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಳ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಕೊಂ ಲೊಕಾಚೊ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್

ಸಾದತ್‍ಹಸನ್ ಮಂಟೋ ಸಾದತ್‍ಹಸನ್ ಮಂಟೋ ತಸಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಉರ್ದು ಲೇಕಕ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್1947-ಂತ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾನಾ, ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮಂಟೋ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಮಚೆಯಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆ…
Read More

ಜೆ.ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಪಮ್ಮಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

Pummik Zalem Kitem_Story_T
(ಎಕಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ) ಮಾಡಾ ಮುಳಾ ರಾವೊನ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೆರ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಹಾಲ್ಲೊ. ಮಿಟಾನ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಟ್ಯಾನ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಕಾಳಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಪುಗಾಸಾಂವ್

ಘುಂವ್ಚೊ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ಜನೆಲಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಕುಶಿಕ್ ಕೆಲೊ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್. ಘಾಟಾರಾವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಘಾಣ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ತಿಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಾಂದ್ತಾ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ, ಆಜೂನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಎಕಾ ಚೆಡಿಯೆಚೆಂ ಮೋರ್ನ್

Budkulo_Story_T
ತ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕೀ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಗತ್ತಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: ‘ಹಾಚೆ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್?’ ಕೊಣೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ. “ತರ್, ಕಿತೆಂ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್