Browsing the "NOVELS" Category

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 20: ಭಾಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್, ಅತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಶೆನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಖಬರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 19: ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಮಜತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ತಿ ಥಟಕ್ ಜಾಲಿ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ, ತಶಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 18: ಪ್ರಾಣಾ ಆದಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಶಿ, ತಿ, ಝಗಡ್ಚೆಂ ಖುಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಫಾವೊ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 17: ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ ವ್ಹೊರೆತ್ ಜಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 16: ವ್ಹೊರೆತ್ ನಾ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾ!

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹಯ್. ಅನ್ಯಾಯ್, ದಗಲ್ಬಾಜ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕಪಟ್ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಿತೂರೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಆನಿ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 15: ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಗುರ್ಪೊಳೆಂ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ‘ರಾಜಕುಮಾರ್’ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಶಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 14: ಕಾಣಿಯೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಮಿನೇಜಾ ಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಫೌಜೆನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ತ್ಯೆ ಫೌಜೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ತಾಣಿಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 13: ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತಶೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಂತ್, ಥೊಡೆ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಚೊವ್ಗಾಂಯೀ ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯೆ ಅನುಮತೆನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ವತ್ತಾಯೆನ್, ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಗಸ್ಪಾರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 25 (ನಿಮಾಣೊ ಅವಸ್ವರ್): ಹಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 25; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆತುರಾಯೆಚಿಂ, ಕಾವ್ಜೆಣೆಚಿಂ, ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಭರ್ಶಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರೆಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಸ್ಪುನ್ ಪಳೆಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)