Browsing the "INTERVIEW" Category

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಖಾತಡ್ ನಾಕಾ: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೋಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್, ಹುಶ್ಯಾರ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಸಿನೆಮಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜಾರಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಅಧಿಕಾರ, ಹುದ್ದೆಯ ಆಸೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಲಿ ಕೊಡಲಾರೆ: ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸಂದರ್ಶನ, ಚಿತ್ರಗಳು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಒಬ್ಬರು. ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ, ಜನರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವ ಅವರ ಗುಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಟ ಹಿಡಿದು…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್: ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೊಸ್ತ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಉಣೆ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿಯ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್. ಹ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾಂವ್. 140 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್: ಎರಿಕ್

ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಸಂದರ್ಶನ್ – ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್ ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾ ವರ್ವಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ವಿರೋಧಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ತಿ ಥಾಪ್ಚಿ ನಾಕಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್, ಹೊ ಲಿಪಿಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಕಿತೆಂ, ವಾದ್ ಕಸಲೊ, ರಾಜಕೀಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ನ್ಹಯ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ. ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಿಗೂಢ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ. ತೊ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆನಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್. ಸತ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಜನ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಆರ್.ಜೆ. ರಕ್ಷಿತಾ

ಸಂದರ್ಶನ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಫೊಟೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಮತ್ತು ಆರ್.ಜೆ. ಎರೊಲ್ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ, ಚಾಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆರ್.ಜೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ನಿರಂತರ 106 ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಿಮ್ಕಾ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಕುಶಿ: ಫಾ| ಸ್ಟೀಫನ್

ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಸತ್. ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಸೊ ವೊಮ್ತನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂಯ್ ಸತ್. ಉಣೆಂ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡೆ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಆವಾಜಾ ವಿಣೆ ಜಾಯ್ತೆಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ