Browsing the "INTERVIEW" Category

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

Budkulo_Vally Vagga_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾಂವ್. 140 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್: ಎರಿಕ್

Eric Ozario_T_03
ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಸಂದರ್ಶನ್ – ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್ ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾ ವರ್ವಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ವಿರೋಧಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ತಿ ಥಾಪ್ಚಿ ನಾಕಾ

Eric Ozario_T_02
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್, ಹೊ ಲಿಪಿಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಕಿತೆಂ, ವಾದ್ ಕಸಲೊ, ರಾಜಕೀಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ನ್ಹಯ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ

Eric Ozario_T_01
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ. ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಿಗೂಢ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ. ತೊ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆನಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್. ಸತ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಜನ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಆರ್.ಜೆ. ರಕ್ಷಿತಾ

RJ Rakshita_T1
ಸಂದರ್ಶನ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಫೊಟೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಮತ್ತು ಆರ್.ಜೆ. ಎರೊಲ್ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ, ಚಾಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆರ್.ಜೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ನಿರಂತರ 106 ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಿಮ್ಕಾ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಕುಶಿ: ಫಾ| ಸ್ಟೀಫನ್

Fr Stephen Pereira Carmelite_T
ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಸತ್. ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಸೊ ವೊಮ್ತನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂಯ್ ಸತ್. ಉಣೆಂ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡೆ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಆವಾಜಾ ವಿಣೆ ಜಾಯ್ತೆಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ: ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ

Budkulo_Ivan DSouza_T2
ಸಂದರ್ಶನ, ಚಿತ್ರಗಳು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಂಪಾದಕ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.com ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಕರಾವಳಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಜನಪರ ಹೋರಾಟ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯಲು ಸದಾ ಮುಂದು. ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿಧಾನಸಭಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ವಿಶಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜಾಯ್ಜೆ: ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ

Budkulo_Ivan DSouza_T
ಸಂದರ್ಶನ್, ತಸ್ವೀರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸದಾಂಯ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಪ್ರೂಪ್ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಪಾಡ್ತಿ ಪಾಸೊತ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಝುಜೊಂಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ವಾವುರ್ತಾಂವ್: ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Budkulo_Alwyn Pinto_T
ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್. ಅಶೆಂ ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾತ್, ಎಕ್ವಟ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ: ಡಾ. ನಿರಂಜನ್ ರೈ

Dr Niranjan Rai_T
ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಫರಂಗಿಗಳಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೋರಾಟ, ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಭೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಗಾಗ ಕಾಡುವುದುಂಟು. ಆ ಭೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವವೆಂಬುದುರ ಬೃಹತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ.…
Read More

ಸಂದರ್ಶನ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ