Browsing the "HUMOUR, WIT AND SATIRE" Category

ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ?

ಬ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್ತಾ ನೆಂ? ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ? ಚಡೊಂದಿ. ಚಡೊಂದಿ. ಕಿತೆಂ? ತುಜೆಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್‍ರೆ. ಓಕೆ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ನೆಂ? ಬ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್. ಛೆ ಛೆ!…
Read More

romanteesha@gmail.com

ಅಣ್ಣಾ, ಈರೆಗ್ ಬಡವ್ ಆಪುಜಣ್ಣಾ?

ಅಣ್ಣಾ, ಈರೆಗ್ ಬಡವ್ ಆಪುಜಣ್ಣಾ? ‘ಬಣ್ಣಾ, ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ’ ಪದ್, ಬಂಧನ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ, ತುಮಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್, ಟ್ಯೂನಾಂತ್ ಹೆಂ ಗಾಯನ್ ಕರಾ… (ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಂಕ್ ಮೀಟರ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ದೊಗಾಂನಿ ಇಂಪೊರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ. ಕಶೆಂ? ಇರಾದೊ ಲಿಪಂವ್ಚೊ. ಉದ್ದೇಶ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ. ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾ. ಸಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಯೆ? ತೆಂ ಪಳೆನಾತ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ? ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ? ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್…
Read More

romanteesha@gmail.com