Browsing the "EDITORIAL" Category

ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?

ಆಮ್ಚೊ ಭಾರತ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ದೇಶ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶ್‍ವಾರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಪ್ರಮುಖ್. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ಭಾಸಾಂಕೀ ವರ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ

ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ನಮಸ್ಕಾರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಧರ್ತಿ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾ, ಪರಿಸರ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಭರ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್, ಘರಾ ಭಿತರ್‍ಚ್ ಬಸೊನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸುಸಂದರ್ಭ್,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Mr. Prime Minister, Please Talk to the Nation

ಡೊ| ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್! 1991ವ್ಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾನ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಮ್ಕಾಂ ಉದಕ್ ಜಾಯ್

ಉದಕ್ – ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಚ್ಯಾ ಉಗಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್. ಆಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್, ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪೃಥ್ವಿ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಗೃಹ್. ಉದಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಜೀವಾಣು ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೃಥ್ವೆಂತ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ